Top100
Globo Clicks - партнерские программы

Студик.ру / Рефераты / Государство и право /

Трудовое право

1.Загальні відносини.

1.1 Шифр і назва нормативної дисципліни Системи техничної експлуатації засобів звязку: Волоконно-оптичні лінії звязку

1.2 Загальна характеристика дисципліни. Дисципліна “Системи технічної експлуатації засобів звязку: Волоконно-оптичні лінії звязку” (СТЕ 33:DJKC) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам- економістам для роботи з лініями звязку.

1.3 Обсяг викладення: лекцій 36 год. практичних занять 18 год. Лабораторних занять 18 год. Самостійна робота над комплексним завданням 36 год.

Таблиця-1 Шифр Уміння Зміст умінняШифр рівня сформованості уміння ФУ-1 ФУ-2Фундаментальні уміння Вміння класифувати направляючи системи Вміння розраховувати основні параметри лінії передачі Р Р ПВУ-1 Предметно-видові уміння Вміння розраховувати основні параметри кабелів і проаналізувати їх придатність А ЗФУ-1

Загально-функціональні уміння Знання причинно-наслідкових звязків обєктів в інших спорудах звязку та уміння їх використання для найбільш ефективного функціонування системи в цілому Т ВУ-1

ВУ-2Виовувальні уміння. Уміння користуватися довідковою та науково-техничною літературою. Знання термінології лінійних споруд, уміння пояснення явшу, характеристик, місце в данній дисципліні. А А

3. Програма з навчальної дисципліни.

3.1 В процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається такий теоретичний матеріал: 3.1.1 Вступ Історія створення ліній електрозвязку. Види ліній звязку. Системи багатоканальної передачі по лініям звязку. Принципи організації міжміського звязку по кабельним лініям. Основні вимоги до лінії звязку. Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2. 3.1.2 Побудова мереж звязку. Принципи побудови. Магістральна і внутрішньо зонова мережи. Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозвязку: абонентськы термынали, вузли звязку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі: повнозвязана, древовидна, кільцева, сітчата, радіальна, радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система звязку України. Відомості про первину та вторину системи електро звязку. Ієрархія первинної мережі. Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.3 Конструкції кабелів звязку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля звязку. Елементи кабелів звязку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1. 3.1.4. Повітряні і хвильоводні лінії звязку. Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній звязку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних ліній звязку. Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів. Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах звязку. Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку. ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-2 3.1.5 Електродинаміка направляючих систем. Електромагнітне поле. Властивості матеріалів та їх електричні характеристикі. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючим системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках. Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих систем. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.6 Теорія передачі по лініям
звязку. Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії звязку. Рівняння однородного ланцюга Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Залежність параметрів передачі від частоти і довжини. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.7 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній звязку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній звязку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії звязку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії звязку. Коефіцієнт видбиття. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.8 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля звязку. Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами звязку. Магнітний вплив, електричний вплив. Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості переходу енергії на ближній та дальній кінці. ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.9 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній звязку. Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів звязку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників. ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-2 3.1.10 Історія розвитку волоконно-оптичних ліній звязку. Позитивні та негативні якості волоконно-оптичнихсистем передачі. Основні ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна. Конструкція оптичного кабеля. ФУ-1, ВУ-2, ЗФУ-1 3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі. Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи ОН. Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат. Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон. ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2. 3.1.12 Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, розємні оптичні зєднання нерозємні оптичні зєднання, лінійний регенератор. Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів. ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.13 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП. Явище апізотропії і його використання для побудови
1 2 3 4
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования