Top100
Globo Clicks - партнерские программы

Студик.ру / Рефераты / Гражданское право и процесс /

Регистрации актов гражданского состояния

Міністерство освіти України Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

Кафедра правознавства

Конрольна робота

З предмету: «Реєстрація актів громадянського стану» На тему: “Порядок реєстрації актів громадянського стану “

Виконала студентка гр. ПР-97-2 з Риндич Тамара

КІРОВОГРАД 1998

ПЛАН:

ВСТУП

1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.

2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА

4.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

5.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ

6.РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Громадянський стан особи залежить від сукупності факторів, котрі характеризують громадянина як субґєкта цивільного права. Так, виникнення та припинення правоздатності повґязано з фактом народження та фактом смерті громадянина, шлюб сприяє виникненню права сумісної власності подружжя, а усиновлення - та відносини законного представництва, и весь комплекс особистих та майнових прав і обовґзків, котрі виникають між батьками та дітьми. Щоденна праця співробітників відділів реєстрації актів громадянського стану та будинків реєстрації шлюбів необхідна для задоволення важливих соціальних потреб людей та організацій. Їх щоденна праця повґязана з великим обґємом ручних операцій, які потребують постійної уваги та охайності. Згідно з статтею 159 Кодексу про шлюб та сімю України акти громадянського стану реєструються в районних центрах, районах у містах Києві та Севастополі відділами реєстрації актів громадянського стану місцевих державних адміністрацій, у містах і в районах міст обласного підпорядкування - відділами реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів, а в сільській місцевості і селищах - виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів. При реєстрації актів громадянського стану предявляються документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану, а також документи, які посвідчують особу заявника: паспорт, посвідчення особи або військова книжка військовослужбовця.

1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.

Згідно з інструкцією міністерства юстиції України N 22/5 від 29.12.84 Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні (Зі змінами і доповненнями, внесеними Мінюстом України 19 квітня 1994 р., особи, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до органу реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання однієї з них або за місцем проживання їх батьків. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати новий шлюб тільки при предявленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу. Якщо особи, які одружуються, подають заяву до органу реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання батьків або одного з них, повинен бути предявлений паспорт з відміткою про його прописку в даній місцевості. На заяві про вступ у шлюб, а також в графі “Для відміток” запису акта про одруження зазначаються: прізвище, імя, по батькові того з батьків, який предявив паспорт, ким і коли він виданий, серія і номер паспорта, а також коли і де він прописаний. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобовязані предявити для посвідчення їх особи і віку паспорти або документи, що замінюють їх. Приймання заяв про реєстрацію шлюбу громадян України,
які мають загальногромадянські закордонні або службові паспорти, провадиться на загальних підставах, але цими особами обовязково повинна бути предявлена довідка про сімейний стан, видана компетентним органом. Особи, які відправляються в закордонне плавання і мають посвідчення особи моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні предявити до органу реєстрації актів громадянського стану свій паспорт громадянина України з відміткою органу внутрішніх справ про прописку і відомостями про сімейний стан. Заяви про реєстрацію шлюбу в Україні громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за їх загальногромадянськими закордонними паспортами, виданими уповноваженими на те державними органами. У тих випадках, коли в цих паспортах відсутні відомості про сімейний стан їх власників, вони повинні подати органу реєстрації актів громадянського стану довідку про те, що не перебувають у шлюбі, видану компетентним органом країни за місцем їх постійного проживання і легалізовану консульською установою або дипломатичним представництвом України. Орган реєстрації актів громадянського стану, що прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобовязаний ознайомити осіб, які вступають у шлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ці особи взаємно обізнані зі станом здоровя і сімейним станом, а також розяснити їм права і обовязки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб. Шлюб укладається в органах реєстрації актів громадянського стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку після подання особами, які бажають одружитися, заяви. В окремих випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів громадянського стану. При обчисленні місячного строку відповідно до чинного законодавства органи РАГСу керуються такими правилами: перебіг місячного строку починається наступного дня після подання заяви до органу реєстрації актів громадянського стану і закінчується відповідного числа наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день відділу реєстрації актів громадянського стану, днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день. Якщо до органу реєстрації актів громадянського стану надійде заява про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація його відкладається. В цьому разі заявникові пропонується у визначений строк подати відповідні докази. Орган реєстрації актів громадянського стану може на прохання заінтересованих осіб або з своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. За наявності законних перешкод до укладення шлюбу орган реєстрації актів громадянського стану відмовляє в його реєстрації і видає письмове розяснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах. Перевірка обставин повинна бути закінчена у місячний строк. За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, орган реєстрації актів громадянського стану призначає день і годину реєстрації шлюбу, не виключаючи загальновстановлених днів відпочинку, з додержанням строку, передбаченого статтею 14 Кодексу про шлюб та сімю України ( 2006-07 ). Якщо громадяни, які бажають одружитися, не можуть зявитися з поважних причин до відділу реєстрації актів громадянського стану в установлений їм день, строк реєстрації шлюбу на їх прохання переноситься на інший день згідно з їх
1 2 3 4 ...    последняя
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования