Top100
Globo Clicks - партнерские программы

Студик.ру / Рефераты / Инвестиции /

Інвестування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні " ІНВЕСТУВАННЯ "

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група: ЗФ 02 ( фінанси )

Керівник: Пасенко Владислав Михайлович

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси 2001 р.

З М І С Т

1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів. - 3

1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. - 6

2. Теоретичні питання

Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій "виходу" з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності. - 7

Література - 13

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 ) Таблиця 1. ПоказникиПроект А (3)Проект Б (2)1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн..грн.12,5602. Термін експлуатації проекту, роки.553. Розрахункові грошові потоки за середньої конюктури ринку, млн.. грн.., всього25100 в т.ч. по рокам : I420 II520 III520 IV620 V5204. Розрахункові грошові потоки за низької конюктури інвестиційного ринку, млн. грн.20905. Розрахункові грошові потоки за високої конюктури інвестиційного ринку, млн. грн.301106.Ймовірність значення конюктури, % низької2520 середньої5060 високої2520 РІШЕННЯ : Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд=n, где і процентна ставка, n який рік.

Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.

ПроектМожливе значенняR1-R(1-R)2Pi(1-R)2Pi А Висока2525000,250-Середня5025256250,5312,5-Низька2525000,250-В цілому-25--1312,517,68 БВисока20100-8064000,21280-Середня60100-4016000.6960-Низька20100-8064000,21280-В цілому-100--1352059,33 R1=20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5=5 + 7,5 + 12,5=25

R2=90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6=18 + 22 + 60=100 Так як А < Б , то проект Б більш ризикований чим проект А, але вартість проектів різна, тому потрібно розрахувати коефіцієнт варіації :

CV=; CVА=17,68 / 25=0,7 ; CVБ=59,33 / 100=0,59. R Проект А більш ризикований від проекту Б ( 0,7 > 0,59). Тому процентна ставка буде 23% - по проекту А і 21% - по проекту Б.

КА1=1/(1+0,23)1=0,81; КА2=0,66; КА3=0,537; КА4=0,439; КА5=0,355. КБ1=1/(1+0,21)1=0,826; КБ2=0,68; КБ3=0,56; КБ4=0,4665; КБ5=0,385.

РокиПроект АПроект БМайбутня вартістьКоеф. диск.Теперішня вартістьМайбутня вартістьКоеф. диск.Теперішня вартість140,813,24200,8316,6250,663,3200,6813,6350,542,7200,5611,2460,442,64200,479,4550,361,8200,397,8Всього25-13,68100-58,6
Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б : ЧПДА=13,68 12,5=1,18 ; ЧПДБ=58,6 60=-1,4. Проект А більш доходний від Б. Індекс дохідності IДА=13,68 / 12,5=1,0944; IДБ=58,6 / 60=0,97, тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА>1). Період окупності проектів А і Б: ПОА=Обсяг інвестицій /ГПА=12,5 / 2,736=4,57 (ГПА=13,68 / 5=2,736 ); ПОБ=60 / 11,72=5,12 (ГПБ=58,6 / 5=11,72). Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57 < 5 ), тому буде прийнят. Окупність проекту Б більше строку реалізації, тому він буде відхілен.

Визначимо внутрішню норму доходності двох проектів. а). методом проб і помилок:

Роки% ставка (30%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість% ставка (27%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість10,340,7692313,07692310,2740,7874023,14960620,350,5917162,95857990,2750,6200013,10000630,350,4551662,27583070,2750,488192,4409540,360,3501282,10076680,2760,3844022,30640950,350,2693291,34664540,2750,3026781,513392Всього-25-11,758746-25-12,51036ЧПД12,5---0,74125412,5--0,010363

Роки% ставка (27,1%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість% ставка (27,039%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість10,27140,7867823,14712820,2703940,787163,14863920,27150,6190263,09513010,2703950,6196213,09810330,27150,4870392,43519280,2703950,487742,43870240,27160,3831932,29915920,2703960,383932,30357850,27150,301491,50744770,2703950,3022141,51107Всього-25-12,484058-25-12,50009ЧПД12,5---0,01594212,5--9,36E-05 Дисконтна ставка дорівнює 27,039 % при який ЧПД дорівнює нулю.

Зробимо теж саме для проекту Б:

Роки% ставка (30%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість% ставка (25%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість10,3200,76923115,3846150,25200,81620,3200,59171611,834320,25200,6412,830,3200,4551669,10332270,25200,51210,2440,3200,3501287,00255590,25200,40968,19250,3200,2693295,38658150,25200,327686,5536Всього-100-48,711395-100-53,7856ЧПД60---11,288660---6,2144Роки% ставка (20%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість% ставка (19,8577%)Майбутня вартістьКДТеперішня вартість10,2200,83333316,6666670,198577200,83432316,68645420,2200,69444413,8888890,198577200,69609413,92188730,2200,57870411,5740740,198577200,58076711,61534740,2200,4822539,64506170,198577200,4845479,690947450,2200,4018788,03755140,198577200,4042698,0853774Всього-100-59,812243-100-60,000013ЧПД60---0,18775760--1,295E-05 Дисконтна ставка дорівнює 19,8577 % при який ЧПД дорівнює нулю.

б). зробимо підрахунок методом ітерацій для проекту А при 23 и 30 % : ВНДА=23% + ЧПД (при 30%) / (ЧПД (при 30%) ТВ (при 30 %)) х(30-23)= =23 % + 7 % х 13,68 / (13,68 11,76 )=23 % + 7,125 %=30,125 %;

теж саме для проекту Б при 21 % и 30 % : ВНДБ=21% + (30%-21%) х 58,6 / (58,6 48,71)=21,7 % .

в). розрахуємо графічним методом : % ставка=0% проект А дорівнює 25-12,5=12,5 ; проект Б 100-60=40

Не співпадання при графічному методі та методі проб та помилок пояснюється тим, що залежність не зовсім лінійна і треба брати декілька допоміжних точок. Так при 23 % для проекту А ЧПД=1,18 (нижче графіка) , а для Б при 21% ЧПД=-1,4 (теж нижче ).

1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів
1 2 3 4
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования