Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Банк рефератов / Коммуникации и связь /

Методи та способи підключення до мережі Internet

Міністерство освіти і науки України _______________________________ Дніпропетровський державний університет _______________________________ Факультет прикладної економики _______________________________ Кафедра економічної інформатики _______________________________

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни “Інформатика та компютерна техніка”

на тему: “Методи та способи підключення до мережі Internet”

виконала студентка гр. ЕО-00-01 заочного відделения Кравченко О.В.

Перевірив: доц. Юрченко К.А.

м.Дніпропетровськ, 2001р.

Міністерство освіти і науки України __________________________________ Дніпропетровський державний університет __________________________________ Факультет прикладної економики __________________________________ Кафедра економічної інформатики __________________________________

РЕЦЕНЗІЯ на курсову роботу за дисципліною “Інформатика та компютерна техніка”

студентки гр. ЕО-00-01 з/в Кравченко Ольги Валеріївни

Курсова робота за темою: Методи та способи підключення до мережі Internet. було виконано в період з 05.11.01р. по 01.12.01р. Предметна область, що задана для проектування у розрахунковій частині: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Основні результати роботи: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Позитивні риси курсової роботи ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Недоліки курсової роботи: ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Оцінка: за теоретичну частину _______________________________________ за практичну частину ________________________________________ за захист __________________________________________________ в цілому ___________________________________________________

Члени комісії: _______________________/___________________/ _______________________/___________________/ _______________________/___________________/ "___"_____________200__р.

З а в д а н н я на виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика та компютерна техніка"

Прізвище, імя та по батькові студента Кравченко Ольга Валеріївна.. Шифр групи ЕО 00 01 з/в. 1. Тема теоретичної частини: Методи та способи підключення до мережі Internet. Питання для розробки ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Тема практичної частини Вивчення ринку мяких іграшок. Предметна область: ________________________________________________ _________________________________________________________________

Програмне середовище: ____________________________________________ _________________________________________________________________

Апаратні засоби: __________________________________________________

Перелік регламентних задач та запитів: _________________________________________________________________ ________________________________
_________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Дата видачі завдання _______________ Дата здачі завдання ______________

Прізвище, імя та по батькові наукового керівника, посада: Юрченко Констянтин Андрійович, доцент.

________________________________________________________________

Підпис наукового керівника: ___________________

Підпис студента: _____________________________

З м і с т Вступ 3 1. Передача даних у Internet 4 2. Види підключення до Internet 4 2.1.Телефонна лінія, що комутирується 4 2.2. Виділена мережа 5 2.3. Радіоканал 7 2.4. Супутниковий канал 8 2.5. Мережа кабельного телебачення 9 3. Як улаштовані модеми 10 4. Який модем обрати 11 4.1. Модем для настільного комп'ютера 11 4.2. Модем для мобільного комп'ютера 12 U.S. Robotics Sportster Flash 13 U.S. Robotics Courier V.Everything 13 ZyXel U336E 13 5. Установка і настроювання модему 14 5.1. Підключення модему 14 Зовнішній модем 14 Внутрішній модем 14 5.2. Установка драйверів модему 15 5.3. Настроювання модему 16 6. Обираем провайдера 17 6.1. Кілька питань до постачальника послуг Internet 17 6.2. Технічна підтримка користувачів 17 6.3. Умови оплати і типи доступу в Internet 18 6.4. Виды наданих послуг 18 Практична частина 20 1. Вихідні дані. 20 2. База даних 20 3. Технологічний процес обробки даних 21 4. Загальна характеристика предметної області 22 5. Застосовані методи MS Excel і MS Word 22 6. Результати обробки інформації 22 7. Висновки 23 Список літератури 24 Додатки ……………………………………………………………………………..24

Вступ Курсова робота з дисципліни “Інформатика та компютерна техніка” включає теоретичну та практичну частину.

У теоретичній частині представлена інформація про методи та способи підключення до мережі Internet:

1. Типів підключення до Internet (найпоширеніший і дешевий з них - доступ по телефонній мережі, що комутується, (dial-up).

2. Інформація про види та якості різних модемів.

3. Види оплати доступу до мережі.

4. Набір послуг, наданих провайдерами.

Ціллю практичної роботи є практичне використання додатків Windows при рішенні економічних задач.

Завданням до цієй роботи є формування бази даних ринку мяких іграшок в м.Павлограді та проведення обробки інформації засобами MS Excel. 1. Передача даних у Internet Ваш комп'ютер працює з двійковими числами, і усі внутрішні операції виконуються з числами у двійковії системі, що складаються з 1 і 0. Кожна з цих елементарних одиниць інформації називається. Вісім бітів утворять один байт даних, тобто восьмиразрядне двійкове число. Байти використовуються, наприклад, для кодування символів (букв, цифр, знаків). Швидкість передачі цифрової інформації (від одного комп'ютера до іншого по мережах) виміряється в бітах у секунду (bps). Комп'ютерні системи передають дані зі швидкістю тисячі і мільйони бітів у секунду. Кбіт/з - тисяча біт у секунду Мбіт/з - мільйон біт у секунду Гбіт/з - мільярд чи біт тисяча мегабіт у секунду Швидкість передачі даних в опорній мережі Internet досягає одного гигабіта в секунду. Це дуже великий показник; для приклада, текст даної книги при швидкості в 1 Гбіт/з можна передати від комп'ютера до комп'ютера 230 разів за
1 2 3 4 ...    последняя
НА САЙТЕ:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования