Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Банк рефератов / Менеджмент /

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

та утримання на підприємстві висококваліфікованих спеціалістів, здійснюється випуск неприбуткових виробів, зокрема нормуючих перетворювачів та потенціометрів. З метою вдосконалення діючого товарного асортименту та формування такого асортименту, який зміг би ефективно працювати в перспективі, були проведені певні розрахунки та розробки. Зокрема, для розуміння позиції певного товару у ракурсі конкурентноздатності та економічної доцільності, було проведене ранжування усіх асортиментних позицій. В результаті ранжування були отримані комплексні рейтингові показники, які охарактеризували місце кожної асортиментної позиції на ринку та у виробничому процесі. Були також проведені розрахунки середніх рейтингових оцінок асортиментних груп, які дали змогу визначити місце групи в загальному асортименті. На основі аналізу отриманих рейтингових показників були наведені рекомендації щодо формування та підтримання перспективного товарного асортименту для всіх асортиментних позицій.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24. 2. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 321 стр. 3. Анисимов Ю. П. Освоение новой продукции - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 187 стр. 4. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Прогресс, - 1989. - 224 стр. 5. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы - М.: Банки и биржи - 1995. - 215 стр. 6. Белявский И. К. Спрос: анализ и управление - М.: Финансы и статистика, - 1997. - 160 стр. 7. Бухало С. М. Организация планирования и управления деятельностью промышленного предприятия, К.: Высшая школа, 1989. - 472 стр. 8. Ворст Й., Ривентлоу Т. Экономика фирмы. Пер. с англ. - М.: Дело, 1994. - 218 стр. 9. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления - М.: Экономика, - 1995. - 543 стр. 10. Горфинкель В. Я. Экономика предприятий, - М.:Прогресс, 1995. - 280 стр. 11. Градов А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмы - М.: Экономика, - 1996. - 441 стр. 12. Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы - М.: Экономика, 1995. - 387 стр. 13. Грузинов В. П. Экономика предприятий и предприни-мательство - М.: Прогресс, 1994. - 356 стр. 14. Дегтяренко В. И. Основы логистики и маркетинга - М.: Гардарика, - 1995. - 118 стр. 15. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия - М.: Дело, 1996. - 280 стр. 16. Ильенкова С. Д. Экономика и статистика фирмы - М.: Финансы и статистика, - 1996. - 240 стр. 17. Кабанов В. С. Менеджмент: проблемы, программа, решение Л.: Лениздат, 1990. - 113 стр. 18. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ - М.: Центр экономики и маркетинга, - 1995. - 126 стр. 19. Кунц Г. , О. Доннел Управление: системный и ситуационный анализ управленческих решений - М.: Прогресс, - 1984. - 590 стр. 20. Ландина Т. В. Организаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку - К.: Наукова думка, 1994. - 150 стр. 21. Майталь Ш. Экономика для менеджеров. Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - 426 стр. 22. Мартыненко В. Г. Менеджмент фирмы - М.: Дело, - 1995. - 372 стр. 23. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М: Дело, 1994. - 702 стр. 24. Мозговой О. М. Товарная политика и планирование товара в междуна-родном менеджменте - М.: Экономика, - 1995. - 324 стр. 25. Неруш Ю. М. Комерческая логистика - М.: Банки и биржи, - 1992. - 272 стр. 26. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства - К.: Наукова
думка, 1995. - 520 стр. 27. Речмен Д. Современный бизнес. Пер. с англ., - М.: Дело, 1995. - 680 стр. 28. Семенов В. М. Экономика предприятия: Учеб. пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 184 стр. 29. Соболь С.М. Предпринимательство (начало бизнеса). ВЕНЧУР., К.:1994. 30. Устиненко В. Г. Предпринимательский риск - М.: Прогресс, 1995. - 200 стр. 31. Хоскинг А. Курс предпринимательства - М.: Экономика, 1993. - 247 стр. 32. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг - М.: Прогресс, 1991. - 211 стр. 33. Шершньова З.Є. , Оборська С.В. Стратегічне управління. КНЕУ., К.:1999р. 34. Шмалин Г. Основы и проблемы экономики предприятий. Пер. с нем. - М.: Экономика, 1995. - 512 стр. 35. Richard B. Chase, Nicholas I. Aquilano: Production & operations management. - Homewood, Boston: IRWI, 1992.


первая   ... 15 16 17 18
НА САЙТЕ:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования