Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / банк рефератов / Налоги /

Податки та податкова політика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни:

“податки та податкова політика”

Виконав:Рецензент:

Київ - 2002

Зміст

1. Питання 122.Питання 273.Питання 3134.Питання 4205.Задача246.Список використаної літератури25

1. Питання 1. Плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

(Зі скороченнями)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 20, ст. 82 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 99/96-вр від 23.03.96, ВВР, 1996, N 20, ст. 83 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 324/96-вр від 12.07.96, ВВР, 1996, N 44, ст.214 N 397/97-вр від 26.06.97, ВВР, 1997, N 36, ст.231 N 499/97-вр від 18.07.97, ВВР, 1997, N 40, ст.268 N 102/98-вр від 10.02.98, ВВР, 1998, N 30-31, ст.193 N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст. 39 N 962-XIV ( 962-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.345 N 1160-XIV ( 1160-14 ) від 19.10.99, ВВР, 1999, N 50, ст.437 N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78 N 1492-III ( 1492-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.157)

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/2000 ( v016p710-00 ) від 21.12.2000 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2410-III ( 2410-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.143 N 2881-III ( 2881-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 14, ст.93 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку в частині придбання торгового патенту для здійснення торговельної діяльності згідно із Законом N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98 )

( Дію Закону зупинено у частині придбання торгового патенту для здійснення торговельної діяльності на період проведення експерименту для підприємств - учасників економічного експерименту згідно із Законом N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000 )

Цей Закон визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності. ( Преамбула в редакції Закону N 102/98-вр від 10.02.98 )

Стаття 1. Загальні положення

1. Об'єктом правового регулювання згідно з цим Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг. ( Частина перша статті 1 в редакції Закону N 102/98-вр від 10.02.98 )

2. Суб'єктами правовідносин, які підлягають регулюванню за цим Законом, є юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), які займаються підприємницькою діяльністю, передбаченою частиною першою цієї статті.

3. Дія цього Закону не поширюється на торговельну
діяльність та діяльність з надання побутових послуг: 1) підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які перебувають у державній власності, та торгово-виробничих державних підприємств робітничого постачання у селах, селищах та містах районного підпорядкування; ( Щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини третьої статті 1 див. Рішення Конституційного Суду N 16-рп/2000 ( v016p710-00 ) від 21.12.2000 ) 2) суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які: здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності; сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством; здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік; сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб; 3) суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. ( Частина третя статті 1 в редакції Законів N 324/96-вр від 12.07.96, N 102/98-вр від 10.02.98 )

4. Не допускається визначення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, порядку та суб'єктів патентування в інших нормативно-правових актах, а також рішеннями органів державної влади та органів місцевого самоврядування. ( Статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 102/98-вр від 10.02.98 )

Стаття 2. Визначення і зміст торгового патенту

1. Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність. Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування відповідно до цього Закону. ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 102/98-вр від 10.02.98 )

2. Торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є види, зазначені в частині першій статті 1 цього Закону. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до частини четвертої цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 102/98-вр від 10.02.98 )

3. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність
1 2 3 4 ...    последняя
НА САЙТЕ:
Rambler TOP100 Яндекс цитирования