Top100
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Рефераты / Психология /

10 теми по психології і педагогіці

ІНТЕЛЕКТ

Це наша здібність усвідомлено адаптуватися до оточуючого серсдовища, тобто це глобальна здібність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися з з життевими обставинами.

В науці є 120 комбінацій інтелекту: § Кокретний

§ Практичний

§ Абстрактний

§ Потенціальний

§ Набутий та ін. Потенціальний інтелект: ь Найважча форма ідіотія мова і мислення фактично відсутні, переважають емоції. Словарний запас 800 слів для середніх тобто імбецилів. Вони схильні до сліпого подражання, але прагнуть жити самостійно.

ь Легка форма дибільність. Поведінка їх дорсить адекватна і самостійна, мова розвинута, тому їх не одразу можна помітити, але є дефекти мислення. Вони все розуміють буквально. Вони легко пристосовуються до життя, за винятком науки і освіти.

Потенціальний інтелект залежить від фіз. та психічного стану матері

ІМІДЖ

Особистий імідж - це явище середовища в тому плані що він виявляється, як людське визначення, як ставлення до особи певної групи людей.

Імідж це образ, тобто форма життед. людини, завдки якій виставляється на люди сильнодіючі цільові характеристики: вихованість, ерудиція, професіоналізм.Але насамперед треба відзначити соціально-рольове призначення одежі.Є фірмена і сольна одежа.

Аби досягти певних успіхів у бізнесі, необхідно окрім зов. вигл. мати певні риси характеру.Але є риси які повинні бути притаманні людині будь якого фаху:

· Впевненість

· Доброзичлевість

· Творча енергія

У процесі зміни себе до бажаного образу Д.Скотт виділяє 3 ключові стадії і подає технологію їх упровадження:

·

· визначити що ви хочете в собі змінити, або яким стати;

· скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі;

· впровадьте свій новий сценарій у життя;

·

якщо ви повірете самі, що “ви” уже “не ви”, то інші повірять також. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Античність

Перші поняття про психіку були повязані з аналізом найдревнішими поглядами, згідно яким у всього, що існує на світі є душа. Згшідно Платону душа у людини існувала до того як поєдналась з тілом. Вершиною античної психології є “вчення про душу”, Арістотеля.

Середні віки

Душа є божественним, неприродним почятком, і тому вивчення духовного життя повинно бути підкорене.накопичувався конкретний матеріал про атомно-фізіолог. особливості людського організму, як одної з основи психіки/Авіцена, Аверсосам і кассиман вперше ввили термін “психологія”

Психологія XVII ст.

З 17 ст. Починається нова епоха в розвитку псих. знань. Вона характерезується спробами осмислити душевний світ людини переважно заг.-філосовських, розумово здорових позицій, без необх.експерементальної бази. Деккарт заклав основи детерміністичної концепції поведінок.

XVIII ст.зародження імпіричної психіки

Термін “емпірична психологія” ввів німецький філосов Вольфом, для позначення напряму в психологічній науці, основний принцип полягає у спостереженні за конкретною психологією, явищами, їх класифікації. Локк розглядає душу, як пасивну, але здатну до сприйняття середовища,порівнює її з чистою доскою, на якій нічого не написано.

XIX ст. Психологія стає самостійною наукою

Виділення психології, як самої науки відбулося в 60-р.р. Воно було повязано зі ставленням спеціальних
наукових-дослідж. установ психологічних лаболаторій та інститутів. Тітченер був засновником та лідером структ.псих.

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метод це спосіб, підхід, інструмент, яким користується певна наука для дослідження закономірностей і категорій, що становлять її предмет.

До методів відносяться:

1. спостереження це найбільш поширений в практиці роботи школи метод. 2. Бесіда і інтервю.

3. Педагогічний експеремент.

4. Анкетування.

5. Метод рейтенгу це оцінка різних сторін діяльності компетентними суддями.

6. Метод узагальнення незалежних характеристик.

7. Вивчення продуктів діяльності.

ВИМОГИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НАУКОВОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

ь ФІКСАЦІЯ ОТРИМАНИХ ФАКТОРІВ

ь ЦІЛІСНІСТЬ

ВИДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ:

· ЗОВНІШНЕ

· ВНУТРІШНЕ

· ВКЛЮЧНЕ

· ПОБІЧНЕОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДОЛАННЯ СТАНУ ТРИВОЖНОСТІ

10 етапів подолання стану тривожності:

1. Займіться справами,роботою замість того щоб засихати від суму.

2. Не дозволяйти собі засмучуватись через ніщо, про яке ви і всі інші скоро забудуть.

3. Спробуйте навчитись рахуватись з неменучим.

4. Думайте і робіть, як щаслива людина, і ви відчуєте себе счасливим.

5. Ніколи не зводьте рахунки з великими ворогами, тому що якщо ви будете це робити, ви зробите гірше лише собі.

6. Памятайте про те, що єдиний засіб досягти щастя полягає не в тому щоб чекати подяки а у тому, щоб отримати радість коронних справ, які ми робимо один одному.

7. Памятайте: вдячними не народжуються, ними стають; звідси слідує :якщо ви хочете щоб ваші діти були вдячні навчіть їх.

8. Рахуйте свої щасливі миті, а не неприємності.

9. Не треба наслідувати дії інших, апошукайте себе і залишайтесь собою.

10. Кожен день робіть добрі справи, щоб інші вам усміхались.

ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Зміст освіти вмзначається такими документами: навч. плани, навч, програми, підручники, навч. посібники.

Навч. план це держ. норм. документ, який визначає підсумоване навантаження студентів, його розділ за етапами навч., тобто установлює перелік предметів, обовязкових для вивчення в усіх нач. закладах, а такожрухомий компонент, що включає навч. предмети, які вводяться за розсудом регіонів і навч. закладів.

Навч. програма це держ. докум. у якому розкивається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається системою наук знань, світоглядних і мор.-естетичних ідей, практичних умінь і навичок, що їх необхідно опанувати та кількість годин та їх вивчення.

ПІДРУЧНИКИ це книга що викладає основний зміст навчального предмету відповідно до програми.

НАВЧ.ПОСІБНИК це книга, зміст якої або повністю відповідає навч. програмі, або не містить емпіричний матеріал, що служить закріпленню основного теоритичного матеріалу. Родинне виховання

Розробка теорії сімейної педагогіки в 70-80х рокахбула повязана в основному з проблемою “школа і сімя”. Здебільшого теоретично обгрунтувались розділи педагогічної пропаганди серед батьків-ідейно-політичне виховання в сімї, патріотичне та інтернне виховання,моральне, статеве, трудове, естетичне, фізичне.Концепція полягала в тому, що нормальна здорова сімя маєпереймати і доносити зі школи державний вплив.

І навпаки учень через сімю мав зрости
1 2
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования