Top100
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Рефераты / Радиоэлектроника /

Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

Міністерство освіти України Державний університет“Львівська політехніка”

Компютерний факультет

Кафедра систем автоматизованого проектування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи з дисципліни “Електронні обчислювальні машини і мікропроцесорні системи” на тему: Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

???????? ?? ???????: ????: ???????: ????????? ????? ???-41 ????????? ?. ?. ???????: ?????? ?. ?. ??????: ???????? ?????? ? 9517007 ????:

????? 1998 Державний університет“Львівська політехніка” Кафедра САП Дисципліна “Електронні обчислювальні машини і мікропроцесорні системи” Спеціальність “Інформаційні системи та мережі” Курс IV Група ІСМ-41 Семестр 7

Завдання на курсову роботу студента Шаховської Н. Б.

1. Тема проекту: “Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання ” 2. Термін здачі проекту: 16.12.1998 3. Вихідні дані для проекту. Останні цифри залікової книги: mn=07. За формулою

визначаємо k=18 l=8; рівняння k=3 l=1; розрядність АЦП 8; k=2 l=1; вхідний сигнал однополярний невідємний; k=9 l=8; організація обміну з АЦП через переривання RST 7; k=7 l=2; вид функціонального вузла системний контролер з використанням КР580ВК28. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 1) Для заданого рівняння систем в регулювання здійснити йoгo часткову дискретизацію і отримати відповідне рівняння цифрового фільтра (ЦФ). Побудувати аналогову схему, яка описується заданим рівнянням. 2) Скласти і детально описати структурну схему МПП з врахуванням особливостей індивідуального завдання. 3) Скласти схему алгоритму функціонування МПП. Вибрати структуру представлення даних при заданій розрядності АЦП, який здійснює дискретизацію і квантування вхідного сигналу. 4) У відповідності з індивідуальним завданням вибрати типи АЦП і ЦАП. Скласти і описати принципові схеми підключення АЦП і ЦАП до МПП. Нарисувати часову діаграму роботи АЦП. 5) Скласти на мові асемблеру мікропроцесора КР580ВМ80 програму вводу інформації через АЦП і виводу через ЦАП. 6) Скласти програму відповідної цифрової обробки інформації. Оцінити верхню граничну частоту ЦФ. 7) Скласти і детально описати фрагмент принципової схеми реалізації функціонального вузла, вказаного в індивідуальному завданні. 5. Перелік графічного матеріалу Принципова схема електрична МПП 6. Дата видачі: 15.9.1998

Календарний план № п/пНазва етапів курсового проектуТермін виконання етапів проектуПримітки1Побудова рівняння цифрового фільтру16.09 18.092Побудова схеми реалізації ЦФ19.09 20.093Побудова аналогової схеми ЦФ22.09 28.094Визначення структури МПС30.10 02.105Розробка алгоритму функціонування ЦФ05.09 10.106Визначення структури представлення даних11.10 12.107Вибів АЦП 13.10 16.108Побудова схеми підключення АЦП17.10 19.109Вибір ЦАП20.10 21.1010Побудова схеми підключення ЦАП22.10 25.1011Розробка програми переривань01.11 02.1112Розробка основної програми05.11 10.1113Визначення верхньої граничної частоти ЦФ13.11 15.1114Побудова принципової схеми електричної ЦФ20.11 27.1115Опис принципової схеми СК27.11 30.1116Написання та оформлення пояснювальної записки02.12 06.12 Анотація Виконання даної курсової роботи присвячене розробці мікропроцесорних пристроїв систем автоматизованого проектуваня. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінки. В даній курсовій роботі є 14 рисунків та 5 таблиць. Для виконання роботи викоритано 9 літературних джерел плюс методичка по оформленню курсової
роботи. За своєю структурою вона ділиться на 7 частин, кожна з яких відповідає певному завданню, що перераховані вище.

Виконання курсової роботи присвячене для реалізації наступної мети: 1. поглиблення теоретичних знань, технічних і програмних засобів мікропроцесорних пристроїв; 2. розвиток навиків самостійної розробки загальної структури МПП з аналогово-цифровим і цифро-анлоговим перетворенням інформації, побудови принципових схем окремих вузлів принципів, розробки та відлагодження програмного забезпечення на мові асамблеру мікропроцесора КР580ВМ; 3. набуття навиків роботи з технічною та довідниковою літературою з питань реалізації ряду вузлів МПП, вибору аналого-цифрового і цифро-аналогово перетворювачів (АЦП і ЦАП), використання стандартних підпрограм з прикладного програмного забезпечення МП КР580ВМ80. ЗМІСТ Специфікації 6 ВСТУП 7 1. ПОБУДОВА ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА 9 1.1 Побудова аналогової схеми 10 2. Структурна схема МП-пристрою 13 3. Алгоритм функціонування МП-пристрою 15 3.1 Схема алгоритму функціонування МПП як цифрового фільтру, що визначається заданим рівнянням 15 3.2 Вибір структури представлення даних 18 4. Вибір АЦП і ЦАП 20 4.1 Вибір АЦП 20 4.2 Вибір ЦАП 25 5. Програма вводу інформації через АЦП і виводу через ЦАП 28 6. Програма цифрової обробки інформації. 30 6.1 Оцінка верхньої граничної частоти фільтру 32 7. Опис фрагменту принципової схеми реалізації системного контролера. 33 Висновок 38 Список літератури 39 Додатки 40 специфікації АбревіатураЗначенняАЦП БЕ ВІС ГТІ ДШВ/В ДШП ДОН ЗП КН МК МП МПП МПС ОЗП ПЗП ПІ ПП ППІ РКС РПН СК СШ ТГ ША ШД ШК ШФ ЦАП ЦП ЦФ- аналогово-цифровий перетворювач - буферний елемент - велика інтегральна схема - генератор тактових імпульсів (див. ТГ) - дешифратор каналів вводу/виводу - дешифратор адрес памяті - джерело опорної напруги - запамятовуючий пристрій - компаратор напруги - мікроконтролер - мікропроцесор - мікропроцесорний пристрій - мікропроцесорна система - оперативний запамятовуючий пристрій - постійний запамятовуючий пристрій - підсилювач-інвертор - підпрограма - паралельний програмований інтерфейс - регістр керуючого слова - регістр послідовних наближень - системний контролер - системна шина - тактовий генератор (див. ГТІ) - шина адрес - шина даних - шина керування - шифратор - цифро-аналоговий перетворювач - центральний процесор - цифровий фільтрВСТУП Термін “мікропроцесор”, звичайно, несе певну інформацію про пристрій, названий таким іменем. Це пристрій для обробки даних. На відміну від стандартного ЦП логічні схеми МП реалізовані на одній або декілька ВІС, а так як останній також називаються мікросхемами, то стає зрозумілим походження терміна “мікропроцесор”. Очевидно, що обробка даних одна із головних функцій МП, яка включає як і маніпулювання так і обрахунок даних. Іншою функцією МП є управління системою. Схеми управління дозволяють декодувати і виконувати програми набір команд для обробки даних. Робота мікропроцесора складається з наступних кроків: спочатку вибирається команда, потім логічна схема її декодує, після чого здійснюється виконання цієї команди. Також відбувається обмін інформацією з зовнішніми пристроями, які підєднані до мікропроцесора. Мікропроцесори являють собою цифрові великі інтегральні схеми (ВІС), призначені для виконання простих операцій, інакше названих командами, що зчитуються і здійснюються послідовно з великою швидкістю. До числа внутрішніх схем мікропроцесора відносяться багаторозрядні регістри, рівнобіжні тракти даних, буфери для підключення
1 2 3 4 ...    последняя
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования