Top100
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Рефераты / Физика /

Электродинамика

Електродинаміка розділ фізики в якому вивчаються електричні й магнітні явища. Основу цих явищ становить електромагнітна взаємодія основними положеннями термодинаміки є заряд і електромагнітне поле. Електростатика це розділ електродинаміки в якому вивчаються властивості та взаємодія нерухомих заряджених частинок та тіл. Електричний заряд кількісна міра здатності частинок до електромагнітної взаємодії. Закон збереження електричного заряду в ізолірованій системі тіл алгебраїчна сума зарядів залишається сталою. Електризація перерозподіл електронів між стичними тілами. Закон Кулона два нерухомих точкових зарядів взаємодіють силою прямо пропорційною добуткам цих зарядів і обернена пропорційно квадрату відстані між ними. Сили взаємодії заряджених тіл за числовими значеннями однакові і спрямовані вздовж прямої, яка здержує ці тіла, причому у одноіменних зарядів ця сила додатня, а різнойменних відємна. Діелектрична проникливість показує у скільки разів кулонова сила в середовищі менша ніж у вакуумі. Електричне поле середовище в якому діють електричні сили і яке має енергію (воно нерозривно звязано з зарядом, реально існує і не залежить від наявності в ньому інших зарядів і їх полів).напруженість поля характеристика поля в даній точці. Напруженістю електричного поля - в даній точці називають векторну величину що чисельно дорівнює відношенню сили з якою поле діє на заряд до величини з якою тіло діє на заряд (значення напруженості поля в даній точці де на заряд в 1 Кл. діє сила в 1Н). Однорідне електричне поле поле у якому напруженість ел. поля не міняється за напрямком, а є перпендикуляром до поверхні. Т. Гауса потік вектора напруженості електричного поля через довільну замкнуту поверхню дорівнює повному заряду, який міститься в середині цієї поверхні, поділеному на електричну сталу.

1
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования