Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Банк рефератов / Менеджмент /

Организация ремонтного обслуживания на НГДУ

можливий річний об'єм виробництва продукції в визначеній номенклатурі і асортименті. В НГВУ "Надвірнанафтагаз" асортиментний склад продукції такий: нафта і конденсат, газ попутний і газ природний. Проте з кожним роком нафтогазоносні пласти виснажуються і видобуток зменшується. Середньодобовий видобуток в 1997 р. склав 1076 т. Загалом в 1997 р. було відпрацьовано по нафтових свердловинах 39 св.-міс., а по газових 10.3. Одним із важливих шляхів покращення використання часу роботи обладнання. Особливо важливе значення має раціональне використання фонду свердловин, машин і обладнання для видобутку нафти і газу. В даний час НГВУ "Надвірнанафтагаз" розробляє 12 нафтових і 5 газоконденсатних родовищ. Діючий фонд на 01.01.98 р. склав 311 нафтових і 14 газових свердловин. Розробка всіх родовищ ведеться згідно проектів і технологічних схем. Одним з найбільших і найстаріших родовищ є Битків. Основним об'єктом розробки родовища є менілітових поклад складки "Глибина". Поклад експлуатується 130 свердловинами. Дебіти нафти коливаються в межах 0,03-22,3 т/ добу, газовий фактор від 200 до 5556 м куб./ т. Середньодобовий видобуток нафти на кінець року склав 156 т/ добу. На Луквинському родовищі розташовано 44 свердловини, на родовищі Лопушна -4 св., які дали в 1997 р. 32.5 тис. т. нафти і 12.03 млн. м. куб. попутнього газу. Крім цього в даному нафтовому районі розміщені родовища Пнів, Микуличин, Рудавець (5 свердловин), Довбушанське. На родовищі Бистриця розташовано 34 свердловини. Родовище Пасічна відкрито в 1970 р. і є одним з нових родовищ. В даний час в його експлуатаційному фонді є 9 свердловин. До газоконденсатних родовищ відносять: Космач, Росільна, Монастирчани, Славицьке, Південний Гвізд. Головну частину всього фонду свердловин складає експлуатаційний фонд, який включає діючі і бездіючі свердловини. В таблиці 1.2 даються деякі дані про діючий фонд свердловин в НГВУ "Надвірнанафтагаз". Згідно таблиці 1.2. експлуатаційний фонд нафтових свердловин складає 312 свердловин, а газових 14 свердловин. Видобуток нафти з даних свердловин ведеться трьома способами: фонтанним, газліфтним та штанговим глибинними насосами. Фонтанний спосіб видобутку використовується переважно на нових родовищах де пластової енергії достатньо для підйому нафти з свердловини. При газліфтному способі газ, який нагнітається з поверхні, або поступ з пласта, вводиться в потік продукції свердловини. На родовищах експлуатація ведеться як компресорним, так і безкомпресорним способами.

Таблиця 1.1 - Показники видобутку нафти і газу за 1997 рік

ПОКАЗНИКИЗНАЧЕННЯ1. Видобуток нафти і конденсату, т1824002. Видобуток газу, тис. м куб.233404- газу попутного120064- газу природного1133403. Середньодобовий видобуток, т1076а)нафти і конденсату, т459б)газу, всього, тис. м куб.617- газу попутного311- газу природного3064. Свердловино-місяці відпрацьовані газових свердловин, св.-міс.10.3 5. Свердловино-місяці відпрацьовано Нафтових свердловин396. Коефіцієнт експлуатації0.9847. Коефіцієнт використання експлуатціїного нафтового фонду0. 978

Таблиця 1.2- Фонд свердловин в НГВУ "Надвірнанафтагаз" за 1997 р. ПоказникиФонд свердловин НафтовихГазових1. Діючий фонд31114-даючих нафту31014-в простої1-2.Бездіючий фонд,всього1-3. В освоєнні після буріння--4.Експлуатаційний312145. Нагнітальні38126.Контрольні56-7. Дегазаційні13- Крім того, широко застосовуються глибинні насоси, зокрема на Довбушанському родовищі, на Битківському, в Пасічній. Для планування і аналізу використання
експлуатаційного фонду в часі застосовуються два коефіцієнта: використання свердловин і експлуатації. При цьому час роботи і простою свердловин планують і враховують в свердловино-місяцях. Виробничо-технічна база НГВУ, крім фонду свердловин, включає і інше обладнання. Станом на 1.01.98 р. в НГВУ знаходилось в експлуатації 163 установки приводу штангових насосів, 282 фонтанні арматури, компресорна станція з шістьма газокомпресорами 10ГКН2-50/250, дві блочні кущові насосні станції та інше обладнання. Стан матеріально-технічної бази НГВУ характеризується не тільки числом, степенем механізації та автоматизації наявного обладнання, а й енергонасиченістю виробництва. Безпосередньо електроенергія на об'єкти нафтогазовидобутку підводиться електролініями напругою 35/04 кВ через понижуючі трансформаторні підстанції по радіальній схемі. Для найбільш відповідальних об'єктів - компресорна станція, ТХЦ "Пасічна", нафтові родовища Дора Довбушанська-здійснюється постачання електроенергією від двох незалежних джерел: ТП 35/6 кВ, Пасічна-ТП 35/6 кВ, 5 КНС-2. В таблиці 1.3 даються дані про обладнання для енергозабезпечення об'єктів, які знаходяться на балансі підприємства. Теплоенергетичне господарство складається з 7 котелень, де встановлено 18 котлів:

АВА- 4/13-2 шт., ПКН 23-2 шт. , АВА- 2/13-2 шт., Е -1/9-6 шт., ПКГМ-4/13-2 шт., ДКВР - 4 шт.

Таблиця 1.3 Обладнання для енергозабезпечення

Обладнання Кількість 1. Трансформаторні підстанції 35/6-10кВ,шт.7 35/0.4 кВ,шт.1 6/0.4-10/0.4кВ,шт.1052. Лінії електропередач напругою 35кВ, км41 6-10кВ, км96 0.4кВ, км108 На енергопостачання управління впливає необгрунтоване обмеження електроенергією, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, нестача коштів для заміни застарілого обладнання, для купівлі більш продуктивних підстанцій, для оплати боргів за використану електроенергію. Велика увага в НГВУ приділяється впровадженню нових і постійне удосконалення старих методів і систем розробки нафтових і газових родовищ. Для підвищення нафтовіддачі пластів в управлінні використовується гідродинамічний метод, а саме, форсований відбір рідини на родовищі Гвізд, проводиться контурна закачка води на родовищах Битків та Гвізд. Використовується також тепловий метод - закачка гарячої води на родовищі Луква. Продовжують широко застосовувати гідророзрив пласта. Цей метод покращує умови для притоку нафти до свердловини і приймальність нагнітальних свердловин. Після проведення гідророзриву, дебіт свердловин збільшується в 1.5-2 рази. Крім того, проводиться кислотна обробка пластів соляною та сірчаною кислотою. Основна задача кислотної обробки-утворення глибоко проникаючих в пласт каналів розїдання, зєднуючих вибій свердловини з насиченими нафтою і газом ділянками пласта. Особлива увага приділяється удосконаленню систем збору, транспортування і підготовки нафти і газу. В НГВУ використовується напірна система збору, яка забезпечує можливість комплексної автоматизації процесу і майже повністю виключає втрати легких вуглеводнів. В таких системах використовують групові замірні установки, в тому числі і автоматизовані. Продукція свердловин з Битківського, Гвіздецького, Південно-Гвіздецького, Довбушанського та інших родовищ поступає на групові збори, а з газоконденсатних родовищ Космач і Росільна - на УНТС в Космачі, де відбувається її поділ на рідку і газоподібну фази. Сира нафта з групових установок напірними трубопроводами поступає на ТХУ в Пасічній, а з Лопушнянського родовища доставляється
1 2 3 4 5 ...    последняя
НА САЙТЕ:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования