Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Банк рефератов / Менеджмент /

Организация ремонтного обслуживания на НГДУ

на АТ "Нафтохімік Прикарпаття". Підготовка природного газу проводиться на установці низько-температурної сепарації (УНТС). Незважаючи на те, що стан матеріально-технічної бази слабкий, виробнича потужність падає, спеціалісти управління знаходять шляхи і можливості для технічного переозброєння управління, впровадження нової техніки і прогресивної технології, які дозволяють покращити умови праці і підвищити її продуктивність, зекономити матеріальні ресурси. 1.3. Організаційна і виробнича структура НГВУ "Надвірнанафтагаз" Під виробничою структурою розуміють сукупність внутрівиробничих підрозділів і служб управління, співвідношення і взаємозв'язок між ними. Важливим показником, який характеризує виробничу структуру управління, є кількість цехів (ділянок та інших підрозділів) і їх значення у виробництві. В НГВУ у відповідності з виконуваними функціями виділяють основне і допоміжне виробництво. Основне охоплює процеси,безпосередньо повязані з виготовленням продукції. Допоміжне забезпечує нормальні умови для безперебійного випуску продукції підрозділами основного виробництва. Цехи видобутку нафти і газу №І і №2, які підпорядковуються центральній інженерній службі (ЦІТС), займаються забезпеченням розробки нафтових і газових родовищ у відповідності з технологічним проектом розробки, забезпечує роботу експлуатаційних і контрольних свердловин, обслуговує і здійснює поточний ремонт наземного нафтопромислового обладнання, здійснює контроль за проведенням робіт по закінченню свердловин бурінням і капітальним ремонтом та впливу на привибійну зону пласта. Цех підтримання пластового тиску (ЦППТ) займається -підтриманням пластового тиску на родовищах шляхом закачки робочих агентів в пласт; -забезпеченням цехів по видобутку нафти і газу газом високого тиску для газліфтної експлуатації свердловин; -безперебійним забезпеченням споживачів технічною водою і селища Битків питною водою; -здійснює закачку робочих агентів в пласт у відповідності з технологічними режимами; -забезпечує роботу нагнітальних свердловин та інших виробничих обєктів; -веде облік, технічну експлуатацію та паспортизацію обладнання цеху. Дільниця підготовки і перекачки нафти займається підготовкою і утилізацією підтоварних вод, обслуговує закріплене за дільницею обладнання, забезпечує теплопостачання об'єктів дільниці структурних підрозділів, що до них прилягають. Дільниця прокату і ремонту експлуатаційного обладнання, яка входить до допоміжного виробництва, підпорядковується головному механіку. Основним завданням дільниці є: -виконання замовлень на виготовлення і ремонт обладнання, запасних частин та деталей до обладнання; -проведення ремонтів котельних агрегатів, обладнання газового господарства та свердловинних насосів; -проведення дефектоскопії нафтопромислового обладнання. Дільниця прокату і ремонту електрообладнання та електропостачання підпорядковується головному енергетику. Головним завданням дільниці є безперебійне постачання виробничих обєктів електроенергією, технічне обслуговування і проведення своєчасного і якісного ремонту електрообладнання, електромереж і підстанцій. Дільниця підземного і капітального ремонту свердловин (ПіКРС) проводить своєчасний і якісний ремонт експлуатаційних і нагнітальних свердловин, проводить заходи по інтенсифікації видобутку нафти і газу і підвищення приймальності нагнітальних свердловин, випробування нових зразків глибинного обладнання в свердловинах. Група з дослідження свердловин підпорядковується технологічному відділу. Головним завданням
групи є проведення геолого-промислових досліджень всього фонду свердловин, підвищення якості та інформативності діючих та впровадження нових методів дослідження свердловин. Лабораторія промислової хімії підпорядковується головному інженеру. Лабораторія забезпечує виконання аналізу на приймально-здавальних операціях, інших видів аналізу, необхідного для здійснення контролю технологічного режиму. Всі підрозділи основного і допоміжного виробництва в належній мірі забезпечені як технічними, так і трудовими ресурсами. Така виробнича структура забезпечує нормальне функціонування НГВУ "Надвірнанафтагаз". Успішна робота виробництва в значній мірі залежить від чіткості побудови організаційної структури управління і розподілу кола обов'язків кожної ланки структури. В структурі управління виділяють основні служби: загальне і адміністративне керівництво; економічну, технічну, виробничу, фінансову та інші служби. Важлива робота по управлінню - організація безпосередньо виробництва і технічне керівництво по вдосконаленню техніки,технології. ЇЇ здійснює служба головного інженера. Головний інженер керує роботою всіх виробничих цехів, лабораторій та конструкторських бюро, відповідає за проведення за проведення правильної технічної політики в НГВУ. Особливі функції в управлінні виробництвом виконує геологічний відділ, який підпорядковується головному геологу. Головним завданням цього відділу є вибір раціональної системи розробки родовищ, контролює виконання рекомендацій, передбачених проектом розробки. Економічні служби НГВУ очолює заступник начальника по економіці, який здійснює керівництво роботами по аналізу і плануванню виробничо-господарської діяльності управління по найбільш повному використанню матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Для організації і управління роботами по капітальному будівництву в управлінні є відділ капбудівництва і проектно-кошторисне бюро, а також будівельно-монтажний цех, який виконує всі роботи по капбудівництву. Функції цих відділів полягають в плануванні всіх робіт по капбудівництву, визначення способів їх виконання, забезпечення найбільш ефективного ведення цих робіт. Важливою умовою забезпечення ефективної роботи апарату управління НГВУ є правильний розподіл і координація праці спеціалістів і службовців, забезпечення правильного підбору та використання управлінських кадрів на основі чіткого розподілу обовязків, підвищення відповідальності виконавців, впровадження ефективної системи оплати праці в НГВУ.

2.Методичні основи виконання проекту.

2.1. Системи ремонтів.

В процесі виробничого використання окремі частини засобів праці (машин, верстатів, механізмів) зношуються і поступово втрачають свою здатність виконувати відповідні функції. Відновлення їх працездатності та експлуатаційних властивостей досягається шляхом ремонту, організація якого повинна бути пов'язана з раціональною експлуатацією і доглядом за обладнанням. Основу для цього на промислових підприємствах складає система технічного обслуговування та ремонту основних фондів. В практиці ремонтного обслуговування зустрічаються дві системи ремонтів: система технічного обслуговування і планових ремонтів та система ремонтів по потребах. Під системою технічного обслуговування і планових ремонтів (ТО і ПР) розуміють сукупність запланованих заходів по догляду, нагляду та ремонту обладнання. Система ТО і ПР включає: технічне обслуговування, поточний ремонт (ПР) та капітальний ремонт (КР). ТО являє собою комплекс заходів
1 2 3 4 5 6 ...    последняя
НА САЙТЕ:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования